Khám phá: Danh sách Địa Chỉ văn phòng công chứng tại tỉnh Tây Ninh Chi Tiết

Dịch vụ công chứng là dịch vụ phổ biến cho các giao dịch tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Tây Ninh. Công chứng giúp xác minh tính hợp pháp, chính xác của giấy tờ và bảo vệ quyền lợi của các bên khi giao dịch.

Sau đây, Invert sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết và đầy đủ các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tây Ninh, được cập nhật đến hết tháng 10/06/2022.

Mục lục bài viết [Ẩn]

I. Các dịch vụ văn phòng công chứng tỉnh Tây Ninh cung cấp

  • Công chứng các Hợp đồng giao dịch : Vay vốn, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố 
  • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, di chúc
  • Công chứng Hợp đồng kinh tế, thương mại, kinh doanh và dịch vụ
  • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, trao đổi hoặc thuê mượn bất động sản và động sản như : Nhà xưởng, nhà đất, xe máy, ô tô v.v….
  • Công chứng văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ, chồng
  • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

II. Danh sách các văn phòng công chứng tại tỉnh Tây Ninh

1. Văn phòng công chứng Thành phố Tây Ninh 

THÀNH PHỐ TÂY NINH CÓ 05 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNHStt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 1 Tây Ninh

Địa chỉ: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Kim Ngọc Thông


Điện thoại: 02763812415


Hộp thư điện tử: [email protected]

2 Văn phòng công chứng NGUYỄN THỊ ĐÀO

Địa chỉ: Số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Nguyễn Thị Đào


Điện thoại: 0276.3899090 Email: [email protected]

3 Văn phòng công chứng DƯƠNG KIM HÀ

Địa chỉ: Số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Dương Kim Hà


Điện thoại: 0276.3770777


Email: [email protected]

4 Văn phòng công chứng TÂM THANH

Địa chỉ: Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Lương Tâm Thanh


Điện thoại: 0276.3922699


Hộp thư điện tử: [email protected]

5 Văn phòng công chứng TRẦN DUY LINH

Địa chỉ: Số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Trần Duy Linh


Điện thoại: 0276.3879379


Hộp thư điện tử: [email protected]

2. Văn phòng công chứng Thị xã Hòa Thành

THỊ XÃ HÒA THÀNH CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng LÊ QUANG SÁCH

Địa chỉ: Số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Lê Quang Sách


Điện thoại: 0276.6273838


Hộp thư điện tử: [email protected]

2 Văn phòng công chứng NGUYỄN GIA THÔN

Địa chỉ: Số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Nguyễn Gia Thôn 


Điện thoại: 0918106984


Hộp thư điện tử: [email protected]

3 Văn phòng công chứng TRẦN TẤT DUY

Địa chỉ:Số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Trần Tất Duy


Điện thoại: 0276. 3755567


Email: [email protected]

3. Văn phòng công chứng Thị xã Trảng Bàng

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng LÊ VĂN CHÍ LIN (tên cũ: VPCC Đông Nam – Tây Ninh)

Địa chỉ: Số 15, Quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Lê Văn Chí Lin


Điện thoại: 0276.3893484


Hộp thư điện tử: [email protected]

2 Văn phòng công chứng TRỊNH VĂN CHẸT

Địa chỉ: Số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Trịnh Văn Chẹt


Điện thoại: 0276.3890.819


Hộp thư điện tử: [email protected]

3 Văn phòng công chứng NGUYỄN SỸ ÍCH

Địa chỉ: Số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Nguyễn Sỹ Ích


Điện thoại: 02762. 3940888


Hộp thư điện tử: [email protected]

4. Văn phòng công chứng Huyện Bến Cầu

HUYỆN BẾN CẦU CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNHStt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng HỒ VĂN MUÔN

Địa chỉ: Số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Hồ Văn Muôn


Điện thoại: 0276.3761788


Hộp thư điện tử: [email protected]

5. Văn phòng công chứng Huyện Châu Thành

HUYỆN CHÂU THÀNH CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNHStt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng KIỀU THỊ HUYỀN CHÂU

Địa chỉ: Số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Kiều Thị Huyền Châu


Điện thoại: 0276.3879088/ 0858788358


Hộp thư điện tử: [email protected]

6. Văn phòng công chứng Huyện Dương Minh ChâuStt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng BÙI QUỐC TOÀN

Địa chỉ: Số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Bùi Quốc Toàn


Điện thoại: 0276.6259179


Hộp thư điện tử: [email protected]

7. Văn phòng công chứng Huyện Gò Dầu

HUYỆN GÒ DẦU CÓ 04 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH


Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 2 Tây Ninh

Địa chỉ: Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng:Trần Hùng Nghiễm


Điện thoại: 0276.3854028


Hộp thư điện tử: [email protected]

2 Văn phòng công chứng VƯƠNG VĂN TRỢ

Địa chỉ: Số 203, khu phố 4/11, Nội Ô thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Vương Văn Trợ


Điện thoại: 0276.3854.932


Email: [email protected]

3 Văn phòng công chứng PHAN MỘNG HỒNG LAM

Địa chỉ: Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Phan Mộng Hồng Lam


Điện thoại: 0276.3510.678


Email: [email protected]

4 Văn phòng công chứng NGUYỄN VĂN TỐ (Lê Văn Tuấn cũ)

Địa chỉ: Số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Nguyễn Văn Tố


Điện thoại: 0276.2232425


Hộp thư điện tử: [email protected]

7. Văn phòng công chứng Huyện Tân Biên

HUYỆN TÂN BIÊN CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH
Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng CAO BẢO CHÂU

Địa chỉ: Số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Cao Bảo Châu


Điện thoại: 0983939200. 0937989767


Email: [email protected]

2 Văn phòng công chứng HỒ VĨNH TUẤN 

Địa chỉ: Số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Hồ Vĩnh Tuấn


Điện thoại: 0276.3744975


Hộp thư điện tử: [email protected]

8. Văn phòng công chứng Huyện Tân Châu

HUYỆN TÂN CHÂU CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH
Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 3 Tây Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


Trưởng văn phòng: Nguyễn Minh Vũ


Điện thoại: 0276.3730488


Hộp thư điện tử: [email protected]

2 Văn phòng công chứng BÙI VĂN HIẾN

Địa chỉ: Số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.


Trưởng văn phòng: Bùi Văn Hiến


Điện thoại: 0276.3733477


Hộp thư điện tử: [email protected]

III. Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về văn phòng Công chứng Tây Ninh?

* Mấy giờ thì văn phòng công chứng bắt đầu làm việc? Các văn phòng công chứng tại Tây Ninh đều làm theo giờ hành chính. Cụ thể từ thứ 2 đến thứ sáu (Sáng: 8h00 – 11h00; Chiều: 13h30 -17h00).Tuy nhiên một số văn phòng công chứng làm việc đến sáng thứ 7 ( 8h – 11h)

* Giá cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn Tây Ninh là bao nhiêu? Đối với các hộ gia đình, cá nhân phường thuộc Tp. Tây Ninh gía cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là 50.000 đồng/giấy. 

* Các văn phòng công chứng tại Tây Ninh có làm việc vào cuối tuần không? Hầu hết các văn phòng công chứng trên địa bàn Tây Ninh đều không làm việc vào cuối tuần (Thứ 7 và chủ nhật). Nhưng nếu khách hàng có nhu cầu các văn phòng công chứng tại Tây Ninh vẫn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Lệ phí vẫn được thu đúng theo quy định của nhà nước.

999+ tài khoản Chat GPT miễn phí, Acc OpenAI Free 100% đăng nhập thành công

Xem thêm:  Khám phá: 12+ Kiểu tết tóc nam đẹp dành cho các chàng trai cá tính

Related Posts

Khám phá: 6 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hậu Giang

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Hậu Giang có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức bắn…

Khám phá: Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hà Giang

Để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã đồng ý chủ trương tổ chức…

Khám phá: 6 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hải Dương

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Hải Dương có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Hải Dương tổ chức bắn…

Khám phá: 2 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Bến Tre

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Bến Tre có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Bến Tre tổ chức bắn…

Khám phá: 3 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hà Tĩnh

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Hà Tĩnh có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Hà Tĩnh tổ chức bắn…

Khám phá: 15 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Bắc Ninh

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Bắc Ninh có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Bắc Ninh tổ chức bắn…