Khám phá: Danh sách Địa chỉ văn phòng công chứng tại tỉnh Bắc Giang (2024)

Đội ngũ INVERT cập nhật mới nhất Danh sách văn phòng công chứng tỉnh Bắc Giang tại thời điểm năm nay. Hi vọng quý nhà đầu tư bất động sản có thể tra cứu văn phòng công chứng gần mình nhất, thuận tiện trong việc mua bán, sang nhượng bất động sản tại tỉnh Bắc Giang.

Các dịch vụ văn phòng công chứng tỉnh Bắc Giang

 • Bản sao các giấy tờ, tài liệu gốc, chữ ký trên các giấy tờ cho các cơ quan, tổ chức có uy tín trong nước và nước ngoài.
 • Xem xét các hợp đồng và giao dịch liên quan đến động sản và bất động sản.
 • Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, di chúc, thừa kế.
 • Các quy định của Luật Đất đai về quyền của người sử dụng đất phải được chứng thực.
 • Quy định của pháp luật về Di chúc nhà ở, từ chối nhận di chúc và lưu giữ di chúc trong việc
 • Chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà ở,…

Danh sách các văn phòng công chứng tại tỉnh Bắc Giang

Sơ tư pháp tỉnh Bắc Giang

 • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Điện thoại : 84-0204-3854511 , Fax : 84-0204-3851508 ,g
 • Email: [email protected]
 • Website: https://stp.bacgiang.gov.vn/

1. Văn phòng công chứng tại THÀNH PHỐ BẮC GIANG

THÀNH PHỐ BẮC GIANG CÓ 06 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH
STT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng Công chứng số 1

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Đặng Thị Quyền


Số lượng công chứng viên: 03


Điện thoại: 0240.3854.420

2 Văn phòng công chứng Xương Giang

Địa chỉ: Số 396, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Trần Văn Duyên


Mã số thuế: 2400489156


Số lượng công chứng viên: 01


Điện thoại: 0240.3855.162

3 Văn phòng công chứng Thiên Long

Địa chỉ: Số 14, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Đỗ Đình Tụng


Mã số thuế: 2400489357


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0240.3541.235

4 Văn phòng công chứng Minh Khai

Địa chỉ: Số 19, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Nguyễn Văn Long


Mã số thuế: 2400494357


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0240.3820.877

5 Văn phòng công chứng Tân Thành

Địa chỉ: Số 35, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Trần Vương Thành


Mã số thuế: 2400501163


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0240.3821.111

Văn phòng công chứng Đ&T

Địa chỉ: Số 30, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


Công chứng viên: Nguyễn Phương Đông


Số lượng công chứng viên: 02


Mã số thuế: 2400560659


Điện thoại: 0240.3501.136; 0913.258.115

7 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 24 đường Nguyễn Văn Mẫn, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang


Mã số thuế: 2400489205

8 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TẤT ĐẠT

Địa chỉ: Số nhà 99, đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang


Mã số thuế: 2400497534

9 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN ĐỨC HIỀN

Địa chỉ: Số nhà 551, tổ 3, Cụm Vĩnh Ninh 2, đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang


Mã số thuế: 2400825513

10 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VĂN TỰ

Địa chỉ: Khu số 2 khu đô thị phía Nam, Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang


Mã số thuế: 2400867129

2. Văn phòng công chứng tại huyện Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

STT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 2 Tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Số 173 ngã tư Trần Phú, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400210848001


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Hoàng Anh Đào – Phó Trưởng phòng


Số lượng công chứng viên: 03


Điện thoại: 0240.3683.035

2 Văn phòng công chứng HOÀNG ANH ĐÀO

Địa chỉ: Trại Mới, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400839883


Trưởng văn phòng: 


Điện thoại: 

3 Văn phòng công chứng LỤC NGẠN

Địa chỉ: Phố Kép – Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400639926


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Lục Văn Xuân


Công chứng viên: Lục Văn Xuân


Điện thoại: 01678.560.747

3. Văn phòng công chứng tại Huyện Hiệp Hòa

Huyện Hiệp Hòa CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH
STT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng HOÀNG THỊ HỒNG NGA

Địa chỉ: Số 105, Khu 3, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400843664


Trưởng văn phòng: 


Điện thoại: 

2 Văn phòng công chứng HIỆP HÒA

Địa chỉ: Đường Ngô Gia tự, khu 5 – Thị trấn Thắng – Huyện Hiệp Hoà – Bắc Giang


Mã số thuế: 2400645831


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Vũ Anh Ban


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0240.3568.998; 0912.700.279

4. Văn phòng công chứng tại Huyện Lạng Giang

Huyện Lạng Giang CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH
STT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng LÊ THỊ HẰNG

Địa chỉ: Thôn ổ Chương, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400895239


Trưởng văn phòng:


Điện thoại: 

2

Văn phòng công chứng QUANG MINH

Địa chỉ: Số 199, đường Cần Trạm, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400625761


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Hoàng Hữu Hiển


Công chứng viên: Hoàng Hữu Hiển


Điện thoại: 0916.900.998

5. Văn phòng công chứng tại Huyện Việt Yên

Huyện Việt Yên CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH
STT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng ĐÀO DUY HOẰNG

Địa chỉ: Số 669, Quốc Lộ 37, thôn Tự, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400848260


Trưởng văn phòng: 


Điện thoại

2 Văn phòng công chứng HÒA TIẾN

Địa chỉ: 514 khu 2, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400643129


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Thân Văn Đến


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0985.435.415

6. Văn phòng công chứng tại Huyện Yên Dũng

Huyện Yên Dũng CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNHSTT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1

Văn phòng công chứng NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400889002


Trưởng văn phòng: 


Điện thoại: 

7. Văn phòng công chứng tại Huyện Tân Yên

Huyện Tân Yên CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNHSTT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng NGUYỄN TƯ KHOA

Địa chỉ: 60 Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400617792


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Nguyễn Tư Khoa


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0946.283.231

8. Văn phòng công chứng tại Huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam CÓ TỔ 01 CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNHSTT Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng LỤC NAM

Địa chỉ: 507 phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang


Mã số thuế: 2400622665


Trưởng văn phòng: Công chứng viên: Nghiêm Việt Thế


Số lượng công chứng viên: 02


Điện thoại: 0240.3684.741; 0976.306.789

9. Văn phòng công chứng tại Huyện Yên Thế

Huyện Yên Thế KHÔNG CHƯA CÓ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

10. Văn phòng công chứng tại Huyện Sơn Động

Huyện Sơn Động CHƯA CÓ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH. Như vậy ở trên địa bàn Sơn Động không có tổ chức hành nghề công chứng nào!

Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về văn phòng Công chứng tỉnh Bắc Giang?

* Mấy giờ thì văn phòng công chứng tỉnh Bắc Giang bắt đầu làm việc ? Hầu hết các công chứng viên tại Long An mở cửa làm việc buổi sáng từ 7h – 12h, buổi chiều từ 13h – 17h30 theo giờ hành chính (thứ 2 – sáng thứ 7)

* Thẩm tra thực địa cấp mới lần đầu thì mức phí là bao nhiêu? Trong trường hợp có thẩm tra hồ sơ (cấp mới, cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại các giấy chứng nhận QSDĐ, sở hữu nhà ở &tài sản gắn liền với đất) có mức thu phí như sau:

 • Diện tích đất <10.000m2: 2.600.000đ/ 1 hồ sơ
 • Diện tích đất 10.000m2 – <100.000m2: 3.900.000đ/ 1 hồ sơ
 • Diện tích đất >10.000m2: 5.200.000m2/1 hồ sơ

* Vào thứ 7, chủ nhật văn phòng công chứng ở tỉnh Bắc Giang có làm việc không? Các văn phòng công chứng ở tỉnh Bắc Giang hầu hết không làm việc cuối tuần. Nhưng mà các văn phòng công chứng tại tỉnh Bắc Giang vẫn phục vụ khách hàng nếu có nhu cầu. Mức phí làm việc ngoài trụ sở tại đây vẫn được tính đúng theo quy định của pháp luật.

Bên trên là Danh sách văn phòng công chứng tỉnh Bắc Giang do đội ngũ INVERT tổng hợp đầy đủ, hi vọng quý khách giao dịch bất động sản thuận lợi, suôn sẻ. Chúc nhà đầu tư luôn thành công.

999+ tài khoản Chat GPT miễn phí, Acc OpenAI Free 100% đăng nhập thành công

Xem thêm:  Khám phá: Nguồn gốc của TikTok? Lịch sử hình thành và sự phát triển của TikTok như thế nào?

Related Posts

Khám phá: 6 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hậu Giang

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Hậu Giang có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức bắn…

Khám phá: Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hà Giang

Để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã đồng ý chủ trương tổ chức…

Khám phá: 6 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hải Dương

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Hải Dương có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Hải Dương tổ chức bắn…

Khám phá: 2 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Bến Tre

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Bến Tre có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Bến Tre tổ chức bắn…

Khám phá: 3 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Hà Tĩnh

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Hà Tĩnh có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Hà Tĩnh tổ chức bắn…

Khám phá: 15 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại tỉnh Bắc Ninh

Tết Âm Lịch 2024, Tỉnh Bắc Ninh có bắn pháo hoa không? bắn ở đâu? Theo thông tin mới nhất UBND tỉnh  Bắc Ninh tổ chức bắn…