koreans hồ chí minh

Tiêu đề

koreans hồ chí minh là cơ sở của thẩm mỹ viện quốc tế koreans trong  thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ của cơ sở tại : 40 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.  Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 40 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Số điện thoại: 1900 1991

Email: cskh@vienthammykoreans.vn